قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر سایت فروشگاه نیرو تهویه البرز، می‌باشد.

1-مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت فروشگاه نیرو تهویه البرز، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت فروشگاه نیرو تهویه البرز، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2-شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت فروشگاه نیرو تهویه البرز، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.