افتخارات و گواهینامه ها

 • Alternate Text
  • تندیس پلاتینیوم کیفیت برتر (WQC-100) فرانکفورت آلمان
  • سال اخذ : 2013
 • Alternate Text
  • تندیس طلایی کیفیت جهانی (QC-100) ژنو سوئیس در حوزه کیفیت و تکنولوژی
  • سال اخذ : 2012
 • Alternate Text
  • مدیر برتر در صنعت و کارآفرین نمونه
  • سال اخذ : 1390
 • Alternate Text
  • مدیر نمونه صنعت در همایش تجلیل از فرهیختگان
  • سال اخذ : 1391
 • Alternate Text
  • اولین آزمایشگاه همکار استاندارد (دمنده های هوای گرم گازسوز مستقیم) در ایران -ISO/IEC17025
  • سال اخذ : 1396
 • Alternate Text
  • گواهینامه کیفیت جهانی (QC-100) ژنو سوئیس در حوزه کیفیت و تکنولوژی
  • سال اخذ : 2012
 • Alternate Text
  • گواهینامه کیفیت برتر (WQC-100) فرانکفورت آلمان
  • سال اخذ : 2013