حضور شرکت نیرو تهویه البرز در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

معرفی توانمندی های صنعت لوازم خانگی کشورمان به جامعه، ارائه نوآوری ها و ابتکارات در چرخه تولید لوازم خانگی مقایسه لوازم خانگی هم گروه و شناسایی مزیت ها، شناسایی نظرات مردم از محصولات ارائه شده براساس اصول مشتری مداری و بررسی نظرات مشتری ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات تجاری ، توسعه بازار داخلی و صادرات افزایش سطح تولید در صنعت لوازم خانگی ، توسعه و تعمیق ارتباط بین تولید کنندگان محصولات نهایی و قطعه سازان توسعه و ترویج فرهنگ استفاده مردم از لوازم خانگی ملی(ساخت کشورمان)، ایجاد فضایی برای تحقیق و ارزیابی صنعتگران، متخصصان ، کارشناسان و دانش پژوهان از صنعت لوازم خانگی و ایجاد زمینه مشارکت سرمایه گذاران خارجی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.