حضور شرکت نیرو تهویه البرز در نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی مشهد 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت گرمایش و سرمایش مشهد در محل دائمی نمایشگاه مشهد با حضور شرکت های معتبر مورخ 23 الی 26 خرداد ماه 1402 برگزار شد که شرکت نیرو تهویه البرز دستاورد و تولیدات خود را به بازدید کنندگان ارائه کرد